Extended Essays

czyli prace badawcze uczniów IB

Extended Essay  to samodzielna dyplomowa praca badawcza pisana przez każdego ucznia IB z dowolnej dziedziny wiedzy (4 tys. słów), musi być całkowicie oryginalna (własne obserwacje, badania, wnioski), jest pisana pod okiem nauczyciela prowadzącego i oceniana przez niezależnego egzaminatora. Znajdziesz tu przykłady tematów prac pisanych przez uczniów KOPERNIKA wraz z krótkim ich opisem (abstract) z każdej dziedziny wiedzy.

Extended Essay Geography HL


Extended Essay Chemistry HL


Extended Essay History HL


Extended Essay Physics HL


Extended Essay Polish HL


Extended Essay Mathematics HL


Extended Essay English B HL


Extended Essay Biology HL