PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SARS-CoV-2 DOTYCZĄCE KONTAKTU UCZNIÓW, RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I OSÓB POSTRONNYCH Z KOORDYNATORKĄ PROGRAMU MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W II LO W LESZNIE

 1. Kontakt z koordynatorką programu Matury Międzynarodowej powinien odbywać się drogą elektroniczną za pomocą dziennika Librus lub poczty elektronicznej. Adres mailowy do kontaktu z koordynatorką: pkjola@iilo.leszno.pl.
 2. Dopuszcza się komunikację ucznia/uczennicy z koordynatorką z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (w godzinach jej pracy). Zgłoszenie potrzeby spotkania online odbywa się za pośrednictwem dziennika Librus lub poczty elektronicznej.
 3. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu, należy zgłosić ten fakt za pomocą poczty elektronicznej lub dziennika Librus i tą drogą umówić się na spotkanie.
 4. Gabinet koordynatorki znajduje się na pierwszym piętrze budynku B, pok. 14B.
 5. Rodzice uczniów oraz osoby postronne wchodzą do budynku B wejściem bocznym od ul. Machnikowskiego.
 6. Uczniowie oczekują w sali lekcyjnej na przyjście koordynatorki i wraz z nią udają się do jej gabinetu. Przejście przez szkołę może odbywać się tylko w czasie lekcji, gdy w częściach wspólnych szkoły nie przebywają inni uczniowie. Podczas przejścia uczeń/uczennica i koordynatorka są zobowiązani stosować indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę lub przyłbicę) oraz dystans społeczny min. 1,5 m.
 7. Przed wejściem do gabinetu koordynatorki każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować dłonie.
 8. Podczas kontaktu należy zachować dystans społeczny min. 1,5 m i stosować indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę lub przyłbicę).
 9. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się spotkania z koordynatorką grup uczniów, którzy przebywają w ramach tego samego sektora szkoły z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
 10. Po spotkaniu gabinet koordynatorki jest wietrzony.
 11. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r. i obowiązuje do odwołania.
 12. Procedura może być modyfikowana.
 13. Procedura zostanie przesłana jako wiadomość do uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz udostępniona na stronie internetowej szkoły.
 14. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 1. września 2020r. Jolanta Perczak

IB-DP Coordinator/ Koordynatorka programu Matury Międzynarodowej