Mission completed!

Odwołanie majowej części sesji egzaminacyjnej IB i związana z tym decyzja Organizacji Matury Międzynarodowej, żeby komponenty podlegające do tej pory ocenie wewnętrznej, zostały w całości ocenione przez zewnętrznych egzaminatorów, spowodowały, że ostatnie tygodnie były bardziej pracowite i stresujące dla naszej szkolnej społeczności IB niż zazwyczaj. Daliśmy jednak radę! 20 kwietnia 2020r. przed północą przesłaliśmy do oceny 401 esejów, prac pisemnych i prezentacji oraz 204 egzaminy ustne. Nauczyciele i nauczycielki IB wystawili 490 Predicted Grades. A są jeszcze zaliczenia CAS.

BRAWO MY!!! I niech tylko ktoś powie, że nie mieliśmy matury! Teraz pozostaje nam tylko czekać do 5 lipca na wyniki...