Trwały ferie, a IBiki nie próżnowały. Tegoroczni maturzyści i maturzystki klas IB rozpoczęli zmagania z egzaminami ustnymi z języków obcych. Rozpoczęliśmy językiem angielskim - pierwszy raz w nowej formule. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza polega na przygotowaniu komentarza do fragmentu tekstu literackiego wylosowanego przez zdających 20 minut przed egzaminem oraz podjeciu dyskusji na jego temat z egzaminatorem. W tym roku fragmenty pochodziły z czterech klasyków literatury anglojęzycznej" "Animal Farm" G. Orwell'a, " The Catcher in the Rye" J.D. Salinger'a, "The Great Gatsby" F. Scott Fitzgerald'a i "To Kill a Mockingbird"  H. Lee. Druga część egzaminu to dyskusja z nauczycielem na wybrany przez niego temat spośród omawianych na zajęciach zagadnień. Egzaminy są nagrywane, oceniane przez nauczycieli, a następnie przesyłane do ponownej oceny przez egzaminatorów IB. Zdającym życzymy powodzenia i wysokich ocen!