Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy, że uczennica Monika Młynarczyk z klasy 3b2 zdała egzamin organizowany przez przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych uzyskując Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA.
Jest to dokument potwierdzającym wysoką dojrzałość biznesową. Monika opanowała zagadnienia z ekonomii i zarządzania w stopniu umożliwiającym jej wykorzystywanie w praktyce biznesowej.
Do egzaminu przygotowała Monikę pani Magda Wojdyła-Bednarczyk - nauczycielka Economics SL/HL.
Obu paniom serdecznie gratulujemy sukcesu!