W piątek 29 marca br. miało miejsce bardzo miłe spotkanie społeczności programu Matury Międzynarodowej w "Koperniku". Klasa druga wraz z koordynatorką IB-DP p. Jolantą Perczak zaprosiła klasę maturalną oraz nauczycieli na świętowanie zakończenia pierwszego etapu egzaminów maturalnych, stanowiących około 30 % końcowej oceny na dyplomie.

W ramach pierwszej części egzaminów IB napisaliśmy łącznie: 61 prac badawczych (Extended Essay), 111 wypracowań z języków (Written Assignments), 222 prace Internal Assessment, 61 esejów z TOK-u oraz zdaliśmy 206 egzaminów ustnych! Co daje razem 694 czyli 11,38 egzaminów na osobę!

BRAWO MY!!! yes

Przed nami już tylko egzaminy majowe czyli jedyne 46 godzin egzaminów w 14 dni! cheeky

POWODZENIA!Galeria zdjęć: