IB Year Two

średnia ocen klasy 3b na zakończenie szkoły: 4,29

klasę z Maturą Międzynarodową ukończyło 30 osób
świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 13 osób

aż 4 osoby zostały wyróżnione prestiżowymi tytułami dla najlepszych maturzystów:

Agnieszka Przybylska - Primus Inter Pares
Samson Davydov - Najlepszy Maturzysta Lingwista
Wojciech Ługowski – Najlepszy Maturzysta Historyk
Renata Tomczak - Najlepszy Maturzysta Sportowiec

IB Year One:

klasa 2b1
średnia ocen klasy: 4,21
świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 7 osób

klasa 2b2
średnia ocen klasy: 4,31
świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 9 osób

pre-IB:

klasa 1b1
średnia ocen klasy: 4,73
świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 18 osób

klasa 1b2
średnia ocen klasy: 4,83
świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 18 osób

GRATULUJEMY ŚWIETNYCH WYNIKÓW!