Maturzyści klasy IB już zdają egzamin maturalny. W sobotę 02 grudnia druga grupa zdających przedstawiała przygotowane na podstawie omówionych lektur ustne prezentacje stanowiące jeden z komponentów egzaminu maturalnego. Trzeba podkreślić, że wszystkie prace były świetnie przygotowane merytorycznie i zaskakiwały pomysłową formą.

Tak trzymać!!