Dziś pre IB'iki na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości uczyły się jak rozwiązywać konflikty. Oto kilka zdjęć z ich prób kreatywnego podejścia do sytuacji problemowych.