W ramach przygotowań do pisania esejów, które są częścią każdego Paper, uczniowie HLa z 3b przygotowali postery nt. zasad. Jedna grupa wybrała 'opinion essay', druga z kolei 'for/against essay'.