Tym razem na lekcji chemii uczniowie z klasy 4b boznawali technikę miareczkowania pH-metrycznego oraz opracowywali w arkuszu kalkulacyjnym na podstawie zebranych danych krzywe miareczkowania. Na końcu na podstawie wykresu wyznaczali stałą dysocjacji słabego kwasu, którą porównywali z danymi literaturowymi. /GP/Galeria zdjęć: