Theory of knowledge jest lekcją na której my- uczniowie klasy IB dowiadujemy się co tak naprawdę znaczy „wiedzieć”. Rozważamy nad naturą wiedzy, nad tym w jaki sposób nabywamy wiedzę ale i jak ją produkujemy oraz jak zastosować ją w codziennych sytuacjach. Podczas trwania 2-letniego programu IB uczniowie są zobowiązaniu wykonać TOK exhibition oraz napisać esej na jeden z podanych tematów (Prescribed Titles)

TOK exhibition jest to praca samodzielna podczas której wybieramy jedno z IA prompt (35 pytań skłaniających IB students do refleksji na temat wiedzy) i trzy obiekty- fizyczne bądź cyfrowe, na podstawie których ujawniamy jak TOK odnosi się do rzeczywistego świata. Wystawę opieramy na jednym z TOK themes (Knowledge and the Knower, Knowledge and Language, Knowledge and Technology, Knowledge and Indigenous Societies, Knowledge and Religion and Knowledge and Politics) lub Areas of knowledge (Mathematics, Ethics, History, Arts, Human Sciences, Natural Sciences, Indigenous Societies, Religion, Language, Technology, Politics). W wystawie należy przedstawić związek między wybranymi obiektami, IA prompt i AOK (lub themes) oraz  uzasadnić znaczenie przedmiotu w pracy.

Aby przygotować się do finałowej wystawy, na lekcjach TOK-u wykonujemy teraz liczne ćwiczenia i prace grupowe dotyczące ekspozycji. To jak to wygląda, najlepiej przedstawić na przykładzie :)

Vanessa ŻytoGaleria zdjęć: