Nauczanie online zmusza nas do głębokich zmian stosowanych metod. Klasa 2B (pre-IB) analizowała w wirtualnym laboratorium zależność napięcia od natężenia dla trzech różnych oporów elektrycznych o stałej wartości. W tym celu zastosowaliśmy symulację udostępnioną przez nieoceniony serwis Phet Interactive Simulations prowadzony przez University of Colorado. Zebrane dane pozwalają na sformułowanie wniosków zgodnych z prawem Ohma – jeśli opór elektryczny fragmentu obwodu jest stały, to napięcie elektryczne pomiędzy jego końcami jest wprost proporcjonalne do natężenia płynącego w tym odcinku obwodu prądu. Poniższe grafiki przedstawiają zebrane przez nas pomiary i efekty analizy graficznej wykonanej przy użyciu arkusza kalkulacyjnego MS Excel.Galeria zdjęć: