IB Physics to przedmiot eksperymentalny, ale jak eksperymentować pracując online? Dobrym pomysłem okazało się zastosowanie symulacji komputerowych, dzięki którym możemy ćwiczyć tak potrzebne w programie IB umiejętności laboratoryjne. Uczniowie klasy 2B obu poziomów fizyki (HL i SL) badali zależność okresu drgań wahadła matematycznego od jego długości, wykorzystując symulację udostępnioną przez rewelacyjny serwis Phet Interactive Simulations prowadzony przez University of Colorado. W ramach kilku lekcji, współpracując przez MS Teams,  zebraliśmy i przetworzyliśmy dane wraz z propagacją niepewności pomiarowych. Otrzymane wyniki pozwoliły na utworzenie za pomocą arkusza kalkulacyjnego wykresu zależności okresu drgań i wstępne określenie poszukiwanej zależności. Aby potwierdzić sformułowaną hipotezę, dokonaliśmy linearyzacji wykresu. Ćwiczenie - zdaniem nauczyciela prowadzącego zajęcia - prawie nie odbiegało od rzeczywistej pracy laboratoryjnej.Galeria zdjęć: