Droga Ósmoklasistko! Drogi Ósmoklasisto!

Z pewnością słyszeliście już o IB, a dokładniej o International Baccalaureate Diploma Programme czyli o programie Matury Międzynarodowej, który od 12 lat mamy zaszczyt i przyjemność realizować w leszczyńskim „Koperniku”. W kilku słowach chcę przybliżyć Wam czym on jest i dlaczego warto się nim zainteresować oraz rozwiać Wasze wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Program Matury Międzynarodowej jest realizowany w Polsce w dwóch ostatnich klasach liceum, a poprzedza go nauka w klasie pre-IB. Program IB to nauka przez doświadczenie, a także kreatywne działania, zabawa, wolontariat i sport (program CAS). Cieszący się uznaniem na całym świecie dyplom IB daje niezliczone możliwości edukacyjne – jest przepustką na wszystkie uczelnie w Polsce i na świecie, w tym te najbardziej prestiżowe (Cambridge, Oxford, UCL, Stanford, itd.) a sam program zapewnia wysoki poziom nauczania, naukę w grupach pod okiem wyspecjalizowanej dwujęzycznej kadry pedagogicznej, możliwość dokonania wyboru realizowanych przedmiotów i rozszerzeń oraz rozwijania swoich indywidualnych talentów i pasji. Dobór zagadnień realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów jest przemyślany, uczysz się tego co Cię interesuje i co przyda Ci się na dalszym etapie edukacji. II LO w Lesznie ma zaszczyt nosić dumne miano IB World School od 2009r. W leszczyńskim „Koperniku” masz szansę uczyć się tego samego i w taki sam sposób jak Twoi koledzy i koleżanki ze szkół IB w Sydney, Tokio, Nowym Jorku, Londynie czy Warszawie. Oto najczęściej zadawane pytania i obawy związane z nauką w klasach IB:

1.Czy od pierwszej klasy wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim? Czy muszę mieć świetny angielski zanim przyjdę do klasy pre-IB?

W klasach pierwszej i drugiej tzw. pre-IB nauka oparta jest na polskim programie nauczania bądź autorskich programach nauczania, a zajęcia stopniowo prowadzone są w języku angielskim w ramach przygotowania do zajęć w programie IB, gdzie lekcje w całości prowadzone są w tym języku. Pierwsze dwa lata w klasie pre-IB to intensywna nauka języka angielskiego, dzięki której będziesz mogła/mógł doskonalić swój język, a w konsekwencji swobodnie się nim porozumiewać w mowie i piśmie, i pobierać naukę w IB.

2.Czy to prawda, że w IB nie ma czasu na nic innego poza nauką, często nawet na sen?

To nieprawda! IBiki angażują się w zajęcia pozaszkolne (zespoły muzyczne, grupy teatralne itp. ), projekty i konkursy, czynnie uprawiają wiele dyscyplin sportowych i przede wszystkim są oddanymi wolontariuszami pomagającymi osobom starszym i cierpiącym oraz potrzebującym dzieciom. Wśród absolwentów IB-DP są sportowcy, którzy w trakcie nauki w naszej szkole czynnie uprawiali sport regularnie reprezentując nasz kraj na zawodach międzynarodowych. To pokazuje, że wszystko jest kwestią dobrej organizacji.

3.Czy to prawda, że klasy IB mają zajęcia od rana do późnego wieczora?

W programie IB będziesz uczył/a się 6 wybranych przez siebie przedmiotów: trzech na poziomie rozszerzonym (6 godz./tyg.) i trzech na poziomie podstawowym (4 godz./tyg.) oraz teorii wiedzy (TOK). Będziesz też realizował/a program społeczny CAS. Raz w tygodniu spotkasz się z całą swoją klasą i wychowawcą, żeby omówić bieżące sprawy. Podobnie jak w polskim programie możesz uczestniczyć w lekcjach religii w wymiarze 2 godz./tyg. Razem będziesz więc miał/a od 34 do 36 lekcji w tygodniu. Twój indywidualny wybór przedmiotów może spowodować, że w niektóre dni skończysz zajęcia o 16.00, ale z pewnością wtedy zaczniesz je nieco później. Jeśli w Twoim indywidualnym planie lekcji zdarzą się tzw. „okienka”, będziesz mógł/mogła poświęcić ten czas na naukę czy odrobienie zadania domowego w szkolnej czytelni czy po prostu odpocząć w szkolnej kawiarence lub posilić się w szkolnej stołówce.

4.Co to są TOK i CAS?

Elementem programu IB, a zarazem nowym wyzwaniem jest CAS (creativity, activity, service). Creativity czyli bycie kreatywnym, to odkrywanie nowego, nieznanego świata, który ogranicza tylko wasza wyobraźnia. W ramach kreatywności można grać, śpiewać, malować, gotować, szyć, uczyć się obcego języka, pisać wiersze i robić co rozwinie Twoją kreatywność. Activity czyli aktywność fizyczna pozwoli Ci rozwijać swoje sportowe pasje. A Service czyli działalność charytatywna pokaże Ci, że pomoc potrzebującym przynosi radość, satysfakcję i czyni nas lepszymi ludźmi. Ciężko jest wytłumaczyć czym jest TOK czyli teoria wiedzy w kilku zdaniach, ale na pewno dzięki TOK-owi staniesz się bardziej elastyczny/elastyczna i wszechstronny/wszechstronna w swoim myśleniu, a także bardziej krytyczny/krytyczna wobec docierających do Ciebie informacji, zdolny/zdolna poddać je bardziej wnikliwej analizie. Pozwól, że zacytuję tu naszego absolwenta Jacka: Dla mnie TOK jest nauką o samym sobie, o swoim miejscu w świecie i prawdziwych przyczynach moich poglądów.

5. Nie wyobrażam sobie, że dam radę napisać esej na 4 tysiące słów.

Proces pisania Extended Essay jest rozłożony w czasie, trwa ok. 12 miesięcy, składa się z wielu etapów, na każdym z nich będziesz mieć wsparcie nauczyciela/nauczycielki, pod którego/której okiem będziesz zbierał/a materiały i pisał/a pracę. Najważniejsze, żeby wybrany przez Ciebie temat eseju był odzwierciedleniem Twoich zainteresowań, a wtedy praca nad nim będzie przyjemnością i intelektualną przygodą. Praca nad EE jest świetnym ćwiczeniem, które przygotuje Cię do pisania podobnych prac podczas studiów.

6.Nie myślę o studiach za granicą, czy powinienem/powinnam w ogóle brać pod uwagę IB?

Jak najbardziej! Program IB nie jest przeznaczony wyłącznie dla tych, którzy planują studia poza Polską, choć z pewnością jest w takiej sytuacji idealny. To po prostu jeden z najlepszych programów edukacyjnych na świecie, który nie tylko zapewnia naukę na najwyższym poziomie, ale także przygotowuje młodych ludzi do życia w świecie globalnym, ucząc ich samodzielnego myślenia, wyrażania własnego zdania, otwartości oraz szacunku i zrozumienia dla innych. Ukończenie klasy z programem IB ułatwia w późniejszych etapach edukacji udział w międzynarodowych projektach i stypendiach dzięki doskonałej znajomości fachowego języka z różnych dziedzin.

7.Czy naprawdę łatwiej jest się dostać na studia będąc absolwentem IB?

Uczelnie na całym świecie, także te w Polsce, doceniają wysoki poziom programu, a przede wszystkim wiedzę i umiejętności jego absolwentek i absolwentów, które czynią z nich wymarzonych studentów i studentki, chętnie zatem widzą ich w swoich murach. Dyplom Matury Międzynarodowej pozwala zatem na dostanie się na wymarzony przez Ciebie kierunek studiów w Polsce i poza jej granicami.

Jeśli jesteś ambitna/y, otwarta/y, dociekliwa/y, komunikatywna/y, tolerancyjna/y i wrażliwa/y społecznie, znasz dobrze język angielski, chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania, uczyć się w komfortowych warunkach i brać udział w pracach badawczych i ciekawych projektach, ten program jest dla Ciebie! Przyłącz się do światowej rodziny IB.

Do zobaczenia w IB!

Jolanta Perczak, IB-DP Coordinator

IB World School 004464